What Your Doctors Always Promise You (But probably don’t tell you)

  As early as medical school, it has always been emphasized to never promise anything to patients –otherwise, we might just be giving them false hopes. For the science of Medicine is never stagnant and ever changing. Its art sometimes more philosophical than logical. And with the advent of modern technology and new discoveries, its …

Papasa ka.

Isang linggo na lang. Isang linggo na lang bago ka kumuha ng pinaka-importanteng pagsubok sa iyong buhay. Isang linggo na lang bago ka magiging ganap na Filipinong doktor -doktor na Filipino, para sa mga Filipino.   Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan sapagka't pinaghandaan mo ang pagsusulit na ito nang limang taon. Simula noong una …