Papasa ka.

Isang linggo na lang. Isang linggo na lang bago ka kumuha ng pinaka-importanteng pagsubok sa iyong buhay. Isang linggo na lang bago ka magiging ganap na Filipinong doktor -doktor na Filipino, para sa mga Filipino.   Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan sapagka't pinaghandaan mo ang pagsusulit na ito nang limang taon. Simula noong una …