Papasa ka.

Isang linggo na lang. Isang linggo na lang bago ka kumuha ng pinaka-importanteng pagsubok sa iyong buhay. Isang linggo na lang bago ka magiging ganap na Filipinong doktor -doktor na Filipino, para sa mga Filipino.   Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan sapagka't pinaghandaan mo ang pagsusulit na ito nang limang taon. Simula noong una …

The Freddiebellas

There are times when you just have to go out of your comfort zones and do something fun and unimaginable. My moment was in 2013, a couple of weeks before graduation from medical school, with Euriz (a soon to be psychiatrist) and Xtina (now a surgical resident). As Dan Stevens said, "The comfort zone is …